• Guangzhou Bense Clothing Co., Ltd
  • Guangzhou Bense Clothing Co., Ltd
  • Guangzhou Bense Clothing Co., Ltd
  • Guangzhou Bense Clothing Co., Ltd
  • Guangzhou Bense Clothing Co., Ltd
  • Guangzhou Bense Clothing Co., Ltd
  • Guangzhou Bense Clothing Co., Ltd
  • Guangzhou Bense Clothing Co., Ltd
  • Guangzhou Bense Clothing Co., Ltd

Σχετικά με εμάς

Guangzhou Bense Clothing Co., Ltd

กว่างโจวคุณภาพเสื้อผ้าจำกัดก่อตั้งขึ้นใน 2012 ปี บริษัทของเราเชี่ยวชาญในการผลิตฝ้าย & ผ้าลินิน เสื้อผ้า ลายผ้าฝ้ายดิบ & แบรนด์เป็นแบรนด์เรือธงของผ้าลินิน บริษัทของเราทั้งหมด เบนเป็นครอบครัว & D ออกแบบผลิตและขาย ความเชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการออกแบบต้นฉบับซึ่งจะนําค่าสูงมากสําห...
ΠΡΟΒΟΛΕΣ